سیمان نسوز کلسیم آلومینی


سیمان های نسوز کلسیم آلومینی سیمان های هیدرولیکی حاوی آلومینای بالا می باشند که جزء اصلی تشکیل دهنده آنها کلسیم آلومینا است.

بتن این سیمان در درجه حرارت بالا مقاومت مکانیکی خود را حفظ می نماید و بر خلاف سیمان معمولی مقاومت خوبی در برابر شوک حرارتی و متلاشی شدن از خود نشان می دهد.