بالشتک های عایق

بالشتک های عایق به صورت پتو های حفاظت شده با پارچه های نسوز از جنس های سرامیک فایبر و فایبر گلاس  همراه با کلیپس های استیل

می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید