بلوک های مدول سرامیکی (z بلوک)

بلوک های پیش ساخته سرامیک فایبر در دو گرید حرارتی S-block و Z-block با پتو های سرامیک فایبر و زیرکونیا فایبر همراه با انکرهای استیل بصورت پیچ و

مهره ای و ریلی تولید می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید