محصولات سرامیک فایبر و فایبر گلاس

پارچه های نسوز از جنس سرامیک فایبر و فایبر گلاس در ضخامت های ۰.۲ تا ۳  میلیمتر عرضه می گردند.
نوارهای نسوز از جنس سرامیک فایبر و فایبر گلاس در عرض های ۳۰ تا ۲۵۰ میلیمتر عرضه می گردند.
طناب های نسوز با اشکال مقاطع ۴ گوش و گرد بصورت بافته شده و تابیده از جنس سرامیک فایبر و فایبر گلاس عرضه می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید