ملاتهای نسوز و عایق آلومینی

ملاتهای نسوز و عایق از پودرهای مواد نسوز بسیار نرم به همراه خاکهای نسوز چسبنده تشکیل شده و برای چسباندن آجرهای نسوز و عایق مورد استفاده قرار می گیرند.ملاتها بطور عمده بصورت گیرش در حرارت می باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید